In bao thư

Danh mục:

In bao thư Bình Dương

In bao thư, in phong bì hoặc in bì thư là một dạng in phổ biến nhất mà các shop hay doanh nghiệp đều sử dụng

Bao thư được thiết kế để chứa đựng một vật mỏng và nhẹ (như một lá thư, hợp đồng hoặc một chiếc thẻ tín dụng, phiếu quà tặng …)

VAI TRÒ CỦA BAO THƯ

Bao thư được xem là hình thức truyền thống để giao tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp với khách hàng

Thiết kế bao thư phải đồng nhất màu sắc, font chữ, hình ảnh với các ấn phẩm name card, letterhead ( giấy tiêu đề ), catalogue….

Tăng khả năng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp trong mắt đối tác, khách hàng